ปฏิทินคัดทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา เปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชน ระดับมัธยมปลาย, อาชีวศึกษา ที่มีความสามารถในด้านต่างๆ เข้าร่วมคัดเลือกเป็นนักศึกษาทุน ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2567 ในด้านกีฬาฟุตบอล กีฬาฟุตซอล กีฬาคอร์ฟบอล กีฬาบาสเกตบอล กีฬาแบตมินตัน กีฬาว่ายน้ำ กีฬาจานร่อน กรีฑา และผู้มีทักษะกีฬาประเภทอื่นๆ ชิงทุนการศึกษาสูงสุด 100% ตลอดหลักสูตร
ลงทะเบียนและยื่น Portfolio 1 มีนาคม - 29 เมษายน 2567
คัดเลือกทุนนักกีฬารอบ Portfolio
ลงทะเบียน
 • สัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ 19 มีนาคม - 11 เมษายน 2567
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6, ปวช.3 หรือ ปวส.2
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. มีความสามารถในกีฬาประเภทต่างๆ ดังนี้
  • กีฬาฟุตบอล
  • กีฬาฟุตซอล
  • กีฬาคอร์ฟบอล (นักกีฬามีทักษะทางด้านกีฬาบาสเกตบอล)
  • กีฬาว่ายน้ำ
  • กีฬากรีฑา
 4. มีความสามารถด้านกีฬาในระดับใดระดับหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (พิจารณาผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่สมัคร)
  • นักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย หรือ เยาวชนทีมชาติไทย
  • นักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรือ กีฬาเยาวชนทีมชาติไทย
  • นักกีฬาที่เข้าแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
  • นักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาที่จัดการแข่งขัน โดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือกรมพลศึกษา
  • เป็นนักกีฬาตัวแทนของโรงเรียน ตัวแทนจังหวัด หรือทีมชาติ
 5. มีอายุไม่เกิน 21 ปี
 6. กีฬาฟุตบอลและกีฬาฟุตซอล นักกีฬาต้องไม่มีพันธะผูกพันกับสโมสรอื่นใด
 7. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการลงแข่งขันกีฬาที่สมัครคัดเลือก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • อาจารย์ ดร.วรเชษฐ์ 098-1562130