ปฏิทินคัดทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา เปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชน ระดับมัธยมปลาย, อาชีวศึกษา ที่มีความสามารถในด้านต่างๆ เข้าร่วมคัดเลือกเป็นนักศึกษาทุน ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2567 ในด้านกีฬาฟุตบอล กีฬาฟุตซอล และความสามารถอื่นๆ อาทิ ขับร้อง นาฎศิลป์ ดนตรี พิธีกร ผู้นำ ขับเสภา ฯลฯ ชิงทุนการศึกษาสูงสุด 100% ตลอดหลักสูตร
2 - 3 ธันวาคม 2566
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่
ทุนนักกีฬาฟุตซอล
ลงทะเบียน
 • ลงทะเบียนคัดเลือก ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 6 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นนักเรียน ม.6 หรือเทียบเท่า
 • อายุไม่เกิน 21 ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ.2546)
 • มีทักษะด้านกีฬาฟุตซอล
 • ไม่มีพันธะกับสโมสรฯอื่นใด
สิ่งที่ต้องเตรียม
 • ค่าขึ้นทะเบียนรักษาสิทธิ์รับทุนฯ 500 บาท
 • บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ชุดกีฬา / รองเท้า / ถุงเท้าฟุตซอลพร้อมสนับแข้ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • อาจารย์ ดร.วรเชษฐ์ โทร.064-9416363
 • อาจารย์สุริยา โทร.085-3266336
 • อาจารย์ศรัณญ์ โทร.098-8480514
 • อาจารย์ธาริน โทร.080-5411070
 • อาจารย์สุวิมล โทร.085-3342322
16 - 17 ธันวาคม 2566
สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
ทุนนักกีฬาฟุตซอล
ลงทะเบียน
 • ลงทะเบียนคัดเลือก ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 1 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นนักเรียน ม.6 หรือเทียบเท่า
 • อายุไม่เกิน 21 ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ.2546)
 • มีทักษะด้านกีฬาฟุตซอล
 • ไม่มีพันธะกับสโมสรฯอื่นใด
สิ่งที่ต้องเตรียม
 • ค่าขึ้นทะเบียนรักษาสิทธิ์รับทุนฯ 500 บาท
 • บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ชุดกีฬา / รองเท้า / ถุงเท้าฟุตซอลพร้อมสนับแข้ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • อาจารย์ ดร.วรเชษฐ์ โทร.064-9416363
 • อาจารย์สุริยา โทร.085-3266336
 • อาจารย์ศรัณญ์ โทร.098-8480514
 • อาจารย์ธาริน โทร.080-5411070
 • อาจารย์สุวิมล โทร.085-3342322
16 - 17 ธันวาคม 2566
สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
ทุนนักกีฬาฟุตบอล
ลงทะเบียน
 • ลงทะเบียนคัดเลือก ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 1 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นนักเรียน ม.6 หรือเทียบเท่า
 • อายุไม่เกิน 21 ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ.2546)
 • มีทักษะด้านกีฬาฟุตบอล
 • ไม่มีพันธะกับสโมสรฯอื่นใด
สิ่งที่ต้องเตรียม
 • ค่าขึ้นทะเบียนรักษาสิทธิ์รับทุนฯ 500 บาท
 • บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ชุดกีฬา / รองเท้า / ถุงเท้าฟุตบอลพร้อมสนับแข้ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • อาจารย์ ดร.วรเชษฐ์ โทร.064-9416363
 • อาจารย์สุริยา โทร.085-3266336
 • อาจารย์เอนก โทร.085-9365893
 • อาจารย์ดำรงศักดิ์ โทร.093-9262556
 • อาจารย์สุวิมล โทร.085-3342322
16 - 17 ธันวาคม 2566
สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
ทุนความสามารถพิเศษ
ลงทะเบียน

ลงทะเบียนคัดเลือก ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2566

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นนักเรียน ม.6 หรือเทียบเท่า
 • อายุไม่เกิน 21 ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ.2546)
 • มีความารถพิเศษ อาทิ ขับร้อง นาฏศิลป์ ดนตรี พิธกร ผู้นำ ขับเสภา ฯลฯ

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • ค่าขึ้นทะเบียนรักษาสิทธิ์รับทุนฯ 500 บาท
 • บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • อุปกรณ์สำหรับคัดความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ เฉพาะทาง กีตาร์ แซกโซโฟน ผ้าแดง เป็นต้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • อาจารย์ ดร.วรเชษฐ์ โทร.064-9416363
 • อาจารย์สุวิมล โทร.085-3342322
23 - 24 ธันวาคม 2566
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
ทุนนักกีฬาฟุตบอล
ลงทะเบียน
 • ลงทะเบียนคัดเลือก ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 6 พฤศจิกายน - 23 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นนักเรียน ม.6 หรือเทียบเท่า
 • อายุไม่เกิน 21 ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ.2546)
 • มีทักษะด้านกีฬาฟุตบอล
 • ไม่มีพันธะกับสโมสรฯอื่นใด
สิ่งที่ต้องเตรียม
 • ค่าขึ้นทะเบียนรักษาสิทธิ์รับทุนฯ 500 บาท
 • บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ชุดกีฬา / รองเท้า / ถุงเท้าฟุตบอลพร้อมสนับแข้ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • อาจารย์ ดร.วรเชษฐ์ โทร.064-9416363
 • อาจารย์สุริยา โทร.085-3266336
 • อาจารย์เอนก โทร.085-9365893
 • อาจารย์ดำรงศักดิ์ โทร.093-9262556
 • อาจารย์สุวิมล โทร.085-3342322